Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2015

neonsens
5967 e5dc 500
Krzysztof Jaworski.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viaiblameyou iblameyou
neonsens
Niektórych rzeczy spróbowałam tylko po to, by przekonać się, że nie było warto.
— błędy.
Reposted fromwerterowska werterowska viaMissMurder MissMurder
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę.
— Denis Diderot (via polskie-zdania)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
neonsens
Czekam. Niech to się już wydarzy.
Oczywiście, że się boję. Ale dobrze wiem, że ten strach nie ma na nic wpływu, niczego nie przyspieszy ani nie spowolni. Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żuczlyk-"Ślepnąc od świateł"
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaiblameyou iblameyou
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viapenispower penispower
neonsens
0389 13e6 500

March 18 2014

5278 a9d4 500

tarkovskologist:

L’Eclisse (1962)

neonsens
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu sens.
— William Wharton - Ptasiek
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
8358 4b2e

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
(...) bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga - gdy śmiercią niosło.
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością. 
— K. K. Baczyński
neonsens
1472 29ce
neonsens
Każdy gra jakąś rolę, a moja rola jest smutna
— William Shakespeare
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Nie szkoda niczego co minęło, szkoda tylko tego, co jest teraz i dzisiaj, szkoda tych godzin i dni, które traciłem, które tylko cierpliwie znosiłem, które nie przynosiły ani darów, ani wstrząsów.
— Hermann Hesse "Wilk stepowy"
neonsens
- Nie była dla niego dobra?
- Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają, i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Hłasko
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Jeżeli chcesz w życiu dojść do czegoś naprawdę wielkiego, musisz mieć obsesje na punkcie tego, do czego dążysz.
— Damian Bugański
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Lubię pić zieloną herbatę i czytać. Po prostu nie mam lepszego pomysłu na resztę życia.
— Krzysztof Varga, "Karolina"
Reposted fromcountingme countingme viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Teraz pochłaniam książki w zwariowanym tempie i oglądam filmy jakbym się bał, że przegapię coś naprawdę ważnego.
— Stephanie Gertler - "Dziewczyna Jimmy'ego"
Reposted fromnivea nivea viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Dzisiaj na lekcji dotyczącej kwestii społecznych w klasie, nasz profesor uniósł czarną książkę i spytał czy "ta książka jest czerwona", a wszyscy powiedzieliśmy "nie", wtedy on odpowiedział "tak jest" i powiedzieliśmy mu, że "coś tu nie jest w porządku", wtedy on odwrócił książkę wokół i tylna okładka okazała się czerwona, a on powiedział: "nie mów komuś, że się myli, dopóki nie widziałeś rzeczy z jego punktu widzenia"
Reposted fromflesz flesz viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Przywykłam budować sny o Tobie.
— F. Scott Fitzgerald
Reposted fromweightless weightless viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl