Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2015

neonsens
5967 e5dc 500
Krzysztof Jaworski.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viaiblameyou iblameyou
neonsens
Niektórych rzeczy spróbowałam tylko po to, by przekonać się, że nie było warto.
— błędy.
Reposted fromwerterowska werterowska viaMissMurder MissMurder
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę.
— Denis Diderot (via polskie-zdania)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
neonsens
Czekam. Niech to się już wydarzy.
Oczywiście, że się boję. Ale dobrze wiem, że ten strach nie ma na nic wpływu, niczego nie przyspieszy ani nie spowolni. Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żuczlyk-"Ślepnąc od świateł"
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaiblameyou iblameyou
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viapenispower penispower
neonsens
0389 13e6 500

March 18 2014

5278 a9d4 500
neonsens
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
8358 4b2e
Reposted fromowlvision owlvision viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
neonsens
1472 29ce
neonsens
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
neonsens
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Reposted fromcountingme countingme viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Reposted fromnivea nivea viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Reposted fromflesz flesz viaMagnolia11 Magnolia11
neonsens
Reposted fromweightless weightless viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl